rezydencja: sierpieńpaździernik 2017

Irwan Ahmett i Tita Salina (Indonezja)

  • Irwan Ahmett
    • jest artystą interdyscyplinarnym. Pracuje na styku sztuki i designu. W 1997 roku ukończył Jakarta Institute of Art. Od 2003 roku, wraz z Titą Saliną, prowadzi Ahmett Salina Studio w Dżakarcie.
  • Tita Salina
    • pracuje głównie za pomocą rozbudowanych, narracyjnych perfromansów i obrazu wideo. W swojej praktyce sięga po tematy ważne, globalne i lokalne zarazem, od gentryfikacji miast po zanieczyszenie środowiska. Przekształca dokumentalne materiały filmowe w rozbudowane epickie krajobrazy.
  •  
  • Od kilkunastu lat artyści wspólnie pracują nad długoterminowymi projektami w lokalnych społecznościach w Indonezji, tworząc filmy dokumentalne, serie warsztatów i działań interwencyjnych, zmieniając lokalną rzeczywistość na lepsze i hamując drapieżną, podległą brutalnym prawom rynku, kapitalizację i transformację miejsc. Pracowali między innymi w dzielnicy prostytucji w północnej Dżakarcie, gdzie prowadzili wizualną kampanię społeczną dotyczącą antykoncepcji, prowadzili warsztaty architektury i poor-design w dzielnicy kampungów (osiedli o niskim statusie społeczno-ekonomicznym), a także współprowadzili długoletni projekt szerzący świadomość zużywania zasobów energetycznych w kraju, którego wielosetmilionowa populacja uzależniona jest od przemieszczania się na skuterach i w za dużych samochodach. Przez ostatnie lata, zapraszając do współpracy kilkunastu młodych twórców i projektantów, utworzyli nieformalną wspólnotę domową, zespół projektowy, który łączy energia i zapał do pracy.
    • W ramach rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski artyści będą współpracować z kuratorami wystawy Gotong Royong. Rzeczy, które robimy razem nad szczególnym opisaniem tytułowego hasła (oznaczającego w języku indonezyjskim wspólną sprawę) w odniesieniu do praktyk w kraju, z którego pochodzą, a także nad choreografią prezentacji swoich długoletnich działań artystycznych w ramach programu publicznego wystawy.
Rezydencję finansuje Miasto Stołeczne Warszawa.