rezydencja artystyczna: sierpieńpaździernik 2019

Mirna Bamieh (Palestyna)

Mirna Bamieh

 jest artystką z Jerozolimy/Palestyny. Ukończyła studia licencjackie z psychologii na Birzeit University w Ramallah (2002-2006), zdobyła tytuł magistra sztuki na Bezalel Academy for Arts and Design w Jerozolimie (20112013) i wzięła udział w programie stypendialnym Ashkal Alwan Home Works w Bejrucie (20132014).

W swojej pracy próbuje zrozumieć i poddać refleksji zmieniające się uwarunkowania polityczne, jednocześnie stawiając pytania o koncepcję terytorium i geografie tymczasowej czasowości. Poszukuje scenariuszy korzystających z języka absurdu i ironii jako narzędzi komentarza politycznego.

W 2017, po otrzymaniu dyplomu kucharza, zrealizowała społeczne zaangażowane projekty Potato Talks i Palestine Hosting Society, wykorzystując narrację i jedzenie jako media artystyczne. Palestine Hosting Society to projekt performatywny, będący przedłużeniem badań Mirny Bamieh nad polityką znikania, produkcją pamięci i praktyką tworzenia dzieł artystycznych, które w zajmują się niepokojami społecznymi i ograniczeniami we współczesnych dylematach politycznych, podejmując refleksję nad uwarunkowaniami charakterystycznymi dla wspólnot palestyńskich.

Projekt Palestine Hosting Society bada palestyńskie tradycje kulturę kulinarną, szczególnie te potrawy, które przygotowuje się coraz rzadziej. Projekt przywraca je do życia przy stole, podczas spacerów i rozmaitych interwencji.

Mirna Bamieh wykorzysta rezydencję w Polsce, by przygotować kolejną instalację kulinarną i performans wykorzystujący jedzenie, odwołując się do koncepcji fermentacji i konserwacji, odczytując je z osobistej/intymnej (anachronicznej) perspektywy, a także z (usytuowanej w czasie) perspektywy wydarzenia historycznego.

Mirna Bamieh brała udział w licznych lokalnych i międzynarodowych wystawach i festiwalach w Muzeum Sztuk Pięknych w Gifu w Japonii w 2017 roku, w Tokyo Wonder Site w 2016 i 2017 roku, podczas międzynarodowego festiwalu Qalandiya w Palestynie w latach 2012, 2014, 2016. Otrzymała wiele stypendiów i nagród: Visible Award (zgłoszenie do konkursu) w 2017 roku; grant Instytutu Goethego na produkcję projektu w 2016 roku; stypendium ArteEast w 2015 roku i grant fundacji A. M Quattan na produkcję projektu w 2013 i 2014 roku.

 

  • Kuratorka
    • Ika Sienkiewicz-Nowacka
    •  

Film: Marta Wódz

Rezydencja zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawa.
Partnerzy projektu Codzienne formy oporu