rezydencja artystyczna: sierpieńpaździernik 2019

Mirna Bamieh (Palestyna)

Mirna Bamieh

artystka z Jerozolimy/Palestyny. Ukończyła studia licencjackie z psychologii na Birzeit University w Ramallah (2002-2006), zdobyła tytuł magistra sztuki na Bezalel Academy for Arts and Design w Jerozolimie (20112013) i wzięła udział w programie stypendialnym Ashkal Alwan Home Works w Bejrucie (20132014).

W swojej pracy próbuje zrozumieć i poddać refleksji zmieniające się uwarunkowania polityczne, jednocześnie stawiając pytania o koncepcję terytorium i geografie tymczasowej czasowości. Poszukuje scenariuszy korzystających z języka absurdu i ironii jako narzędzi komentarza politycznego.

W 2017, po otrzymaniu dyplomu kucharza, zrealizowała społeczne zaangażowane projekty Potato Talks i Palestine Hosting Society, wykorzystując narrację i jedzenie jako media artystyczne. Palestine Hosting Society to projekt performatywny, będący przedłużeniem badań Mirny Bamieh nad polityką znikania, produkcją pamięci i praktyką tworzenia dzieł artystycznych, które w zajmują się niepokojami społecznymi i ograniczeniami we współczesnych dylematach politycznych, podejmując refleksję nad uwarunkowaniami charakterystycznymi dla wspólnot palestyńskich.

Projekt Palestine Hosting Society bada palestyńskie tradycje i kulturę kulinarną, szczególnie te potrawy, które przygotowuje się coraz rzadziej. Projekt przywraca je do życia przy stole, podczas spacerów i rozmaitych interwencji.

Mirna Bamieh wykorzysta rezydencję w Polsce, by przygotować kolejną instalację kulinarną i performans wykorzystujący jedzenie, odwołując się do koncepcji fermentacji i konserwacji, odczytując je z osobistej/intymnej (anachronicznej) perspektywy, a także z (usytuowanej w czasie) perspektywy wydarzenia historycznego.

Mirna Bamieh brała udział w licznych lokalnych i międzynarodowych wystawach i festiwalach w Muzeum Sztuk Pięknych w Gifu w Japonii w 2017 roku, w Tokyo Wonder Site w 2016 i 2017 roku, podczas międzynarodowego festiwalu Qalandiya w Palestynie w latach 2012, 2014, 2016. Otrzymała wiele stypendiów i nagród: Visible Award (zgłoszenie do konkursu) w 2017 roku; grant Instytutu Goethego na produkcję projektu w 2016 roku; stypendium ArteEast w 2015 roku i grant fundacji A. M Quattan na produkcję projektu w 2013 i 2014 roku.

 

  • Kuratorka
    • Ika Sienkiewicz-Nowacka

Film: Marta Wódz

Rezydencja zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawa.
Partnerzy projektu Codzienne formy oporu