22/06-05/07/2015
warsztaty

Caroline Claus

Urban Sound Design Studio

Kontekst urbanistyczny różnych lokalizacji wokół Trasy Łazienkowskiej bardzo się różni. Z jednej strony mamy zieloną roślinność, z drugiej zabudowania i naturę bardziej zmineralizowaną. Co to oznacza dla przestrzeni dźwiękowych tych miejsc, dla doświadczeń akustycznych w przestrzeni publicznej wzdłuż Trasy? Czy możemy sobie wyobrazić inne środowisko dźwiękowe, potencjalne doświadczenie akustyczne w przyszłości? W tym kontekście: jaką rolę może odegrać miejskie planowanie przestrzenne w nowym podejściu do doświadczeń dźwiękowych? Jak można przeorganizować doświadczenia akustyczne i uczynić je stałym elementem projektowania przestrzeni publicznych?

Program ma na celu rozwijanie i kwestionowanie obecnych strategii zarządzania doświadczeniami dźwiękowymi w mieście poprzez zaproponowanie kompleksowej metody i zestawu narzędzi do jakościowej analizy dźwięku, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy planistów. Poszczególne sesje warsztatowe dostarczą solidnej wiedzy o tym, czym jest jakość dźwiękowa w mieście oraz jak możemy dynamicznie i kreatywnie pracować nad codziennymi doświadczeniami akustycznymi. Skupimy się na podejściu jakościowym do środowiska dźwiękowego w mieście, inspirowanym awangardową, miejską muzyką elektroakustyczną oraz ekologią dźwięku Augoyarda i Torgue’a (CRESSON). Naszym celem będzie wyjście poza taksonomiczny poziom analizy dźwięków w mieście, aby przebadać środowisko dźwiękowe na głębszym poziomie strukturalnym i fenomenologicznym.

Dzięki wprowadzeniu metodologii i dostarczeniu rozmaitych narzędzi, uczestnicy warsztatów zdobędą możliwość eksperymentowania oraz analizy projektowania akustycznego w urbanistyce. Zachęcamy uczestników do tworzenia własnych narzędzi do ingerowania w przestrzeń publiczną. Promujemy eksperymentowanie w zakresie przygotowania narzędzi i praktyk in situ w ramach metod planowania przestrzeni. Będziemy łączyć ze sobą różne narzędzia i praktyki, aby eksplorować i przedstawiać przestrzeń w inny sposób. Początkowe rezultaty zostaną zaprezentowane szerszej publiczności w przestrzeni publicznej, aby umożliwić jej wkład, zainspirować do dyskusji nad bieżącymi działaniami oraz wpłynąć na projektowanie i budowanie przestrzeni w zakresie jakości akustycznej.

Projekt jest współfinansowany ze środków programu Kreatywna Europa w ramach projektu europejskiej sieci rezydencji artystycznych Sound of Culture–Culture of Sound
Rezydencja jest realizowana jest dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.
Partnerzy
22/06-05/07/2015