22/06-05/07/2015
warsztaty

Caroline Claus

Urban Sound Design Studio

 • W dniach 22 czerwca–5 lipca 2015 odbędą się warsztaty Urban Sound Design Studio prowadzone przez Caroline Claus, przebywającą obecnie na rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.
  • Warsztaty będą dotyczyć dźwięku w kontekście urbanistycznym, planowania przestrzennego, designu, projektowania akustycznego, badania recepcji dźwięków miasta przez jego mieszkańców i użytkowników oraz ingerowania w akustyczną tkankę miasta.
 •  
 • Opis warsztatów
 • – jakie elementy możemy wyróżnić analizując interakcje między cechami fizycznymi przestrzeni miejskiej, środowiskiem socjo-kulturowym i doświadczaniem dźwięku?
 • – jakie narzędzia i media mogą nam posłużyć do analizy i oceny środowiska dźwiękowego?
 • – jakiego rodzaju wiedza architektoniczna i/lub urbanistyczna jest potrzebna do projektowania akustycznego?
 • – jakie są ograniczenia i wady analizowanych środowisk dźwiękowych i w jaki sposób można odpowiedzieć na te wyzwania w przyszłości? 
 • – jak zaprojektować przestrzeń publiczną, która będzie zachęcać do słuchania? 
 • – jak można taktycznie przeprowadzić strategię projektowania akustycznego w miastach?
 •  
 • Uczestnicy
 • Celem warsztatów jest współpraca w grupie złożonej z projektantów/planistów, naukowców, artystów i muzyków.
 •  
 • Zainteresowania
 • Analiza urbanistyczna, zaangażowanie społeczne, dźwięki w mieście.
 • Uczestnicy będą odbywać konsultacje z ekspertami w zakresie procesów przekształceń urbanistycznych oraz włączania dźwięku w planowanie przestrzenne, tak by stał się jego integralną częścią.
Projekt jest współfinansowany ze środków programu Kreatywna Europa w ramach projektu europejskiej sieci rezydencji artystycznych Sound of Culture–Culture of Sound
Rezydencja jest realizowana jest dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy.
Partnerzy
22/06-05/07/2015