przegląd filmowy

Kino antropocenu

w ramach projektu Plastyczność planety

Czy kino może uratować Ziemię? W ramach przeglądu filmowego Kino antropocenu w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski zastanawiamy się, czy obrazy i technologie mogą pomóc człowiekowi odbudować relację ze środowiskiem.

Od medialnych przekazów po kino katastroficzne kultura wizualna od zawsze kształtuje nasz stosunek do przyrody. W ramach przeglądu Kino antropocenu przyglądamy się temu, w jaki sposób artyści filmowi przełamują schematy myślenia, w których centrum stoi człowiek, i jaką rolę w trosce o środowisko naturalne mogą odegrać obrazy. Jak wygląda planeta z nie ludzkiej perspektywy? Czy wyrządzone przez człowieka szkody są nieodwracalne? Czy skażoną Ziemię zaludnią nowe, nieznane dotąd gatunki? Zobaczymy zarówno klasyki kina eksperymentalnego, jak i najnowsze produkcje, które opowiadają o wpływie człowieka na planetę i o szansach, jakie może nieść ze sobą kryzys klimatyczny.

Przegląd filmowy Kino antropocenu jest częścią projektu Plastyczność planety. Projekt ten jest próbą skonfrontowania się z nieodwracalnymi zniszczeniami, jakie dokonują się w środowisku przyrodniczym przy ludzkim udziale. W ramach niego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski prezentowane były dwie wystawy: Bezludzka ZiemiaCentrum Natury Współczesnej zespołu badawczego Forensic Architecture. Powstał również poświęcony temu zagadnieniu numer magazynu internetowego Obieg pod tytułem Stawanie się Ziemią. Odbyła się także debata Jak pozostawać przy problemach? Instytucje sztuki a kryzys środowiska.

Opisy filmów w zakładce Program.