15/03-22/09/2019
wystawa

Forensic Architecture

Centrum Natury Współczesnej w ramach projektu Plastyczność planety

Centrum Natury Współczesnej to dział Forensic Architecture, który zajmuje się badaniem relacji między naruszaniem praw człowieka a przemocą wobec natury. W przeszłości naturę uznawano za statyczne, odwieczne tło ludzkiej działalności w sferze społecznej, politycznej, militarnej i przemysłowej. Nasza koncepcja natury współczesnej zakłada podważenie takiego myślenia.

W dobie katastrofalnego niszczenia środowiska oraz gwałtownych antropogenicznych zmian klimatu natura idzie krok w krok z człowiekiem, towarzyszy jego historii, wchodzi z nią w interakcje i sploty. Zmiany środowiska i sprawczość ludzka wydają się tkwić w sprzężeniu zwrotnym, którego konsekwencje wykraczają daleko poza nasze możliwości kontroli.

Po drugiej wojnie światowej pojęcia „kultura” i „ludzkość” postrzegane były jako jednoczący projekt, przeciwstawiający się okropieństwom wojny, zbrodniom przeciwko ludzkości i ludobójstwu. W tym kontekście konflikt rozumiany był jako przemoc człowieka wobec człowieka.

Teraz jednak wywołujący konflikty społeczne, polityczne i militarne w coraz większej mierze muszą się liczyć ze środowiskiem naturalnym. Ekstensywne niszczenie czy utrata ekosystemów zaczynają być postrzegane jako ekobójstwo – koncepcja ta obejmuje też nowe formy przemocy, która może być powolna, niebezpośrednia i rozproszona.

Dwudziestowieczna reakcja na konflikt polegała na angażowaniu się w kulturę współczesną oraz na tworzeniu sieci jej akademickich ośrodków. Uważamy, że reakcja na nowoczesne formy konfliktu musi polegać na bezzwłocznej samoorganizacji wokół koncepcji „natury współczesnej”.

Forensic Architecture

Instytucja finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Partner wystawy
Partnerzy medialni

Otwarcie wystawy

  • 15/03/2019 (piątek)
    • 19:00
wtorek 11:00—19:00
środa 11:00—19:00
czwartek 11:00—20:00
piątek 11:00—19:00
sobota 11:00—19:00
niedziela 11:00—19:00
Forensic Architecture