09/09/2018
performans

Wojciech Grudziński i Aleksandra Osowicz

Międzygatunkowy performans

 • Ogrody były i są theatrum samej natury, która bez względu na to, jakie funkcje pełni jest wystawiana w nich na pokaz [].
  • M. Salwa, Estetyka ogrodu. Między sztuką a ekologią, Officyna, Łódź 2016, s. 139.
 •  
 • W tej przestrzeni każdy żywy organizm performuje. Same ogrody jako czasoprzestrzenne, dynamiczne twory nawiązują do struktury performansu. Za działania odpowiadają zwierzęta ludzkie i nieludzkie, hybrydy, zmiennokształtne organizmy, niewidzialne istoty oraz rośliny. Tworzą one sieć zależności, w ramach której najważniejsza jest wspólnota. Jednym ze sposobów komunikacji staje się wzajemne naśladownictwo. Dzięki temu nie ma lidera/reżysera. Liczy się każdy impuls z wewnątrz. Wszyscy działają, uczą się i myślą grupowo.
  • Wojciech Grudziński i Aleksandra Osowicz chcą stać się częścią tej wspólnoty. Ich działanie polega na próbie dopasowania się do rzeczywistości ogrodu. Bynajmniej nie chodzi o performowanie dla nowego audytorium różnych gatunków rezydentów. Przecież ludzkie doświadczenie to tylko jedno z wielu doświadczeń. Chodzi o współtworzenie przestrzeni, w której mieszkańcy ogrodu będą mogli czuć się swobodnie. Jedzenie, komunikacja i przyjemność to teren międzygatunkowych badań. Być może to założenie nie zostanie zaakceptowane przez wspólnotę. Być może ludzie nie potrafią się dopasować.  Być może... za mocno skupiamy się na sobie samych, zapominając, że nie jesteśmy jedynymi zwierzętami na Ziemi. Co więcej, jeśli spróbujemy potraktować zwierzęta jako ważne w sobie i dla siebie, bez odniesienia do nas, bez narzucania na ich działanie i myślenie naszych projekcji, może się okazać, że zostaniemy zmuszeni do zrewidowania nie tylko naszych poglądów na zwierzęta, ale również na temat tego, czym jest ludzka wspólnota.
  • J. Bednarek, Życie, ktore mowi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta, PWN, Warszawa 2017, s. 17
  •  
   • Ptaki, owady, ludzie, underground.
   • Cztery kategorie, które biorą udział w tym spotkaniu.
   • Grupowe działanie, w trakcie którego wybrzmiewają wszystkie głosy jednocześnie.
   • Warto je naśladować.
   • Obostrzenia gatunkowe nie istnieją.
   •  
 • Partnerzy: Krzywa Kreska, Lokal Dela Krem, Centrum w Ruchu
Partnerzy projektu
Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa
Partnerzy medialni