otwarty nabór na rezydencję artystyczną

Codzienne formy oporu

Otwarty nabór na rezydencje dla artystów z Palestyny, Belgii, Finlandii i Polski w 2020

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (Ujazdowski), Helsiński Międzynarodowy Program na Rzecz Artystów (HIAP) oraz programy Antwerp Artists in Residence (AAIR) i Mamarat AIR, prowadzone przez Miasto Ramallah, ogłaszają nabór na rezydencje artystyczne w ramach międzynarodowego projektu Codzienne formy oporu.

Celem projektu Codzienne formy oporu jest doprowadzenie  poprzez praktykę artystyczną i mobilność artystów  do wymiany, wzajemnego poznania się środowisk twórczych z Polski, Belgii, Finlandii i Palestyny oraz stworzenie możliwości przyjrzenia się roli praktyki artystycznej w szczególnych okolicznościach właściwych miastu Ramallah i Palestynie. Projekt co roku oferuje sześć pobytów rezydencyjnych dla artystów wizualnych.

Pierwsza transza pobytów rezydencyjnych (czerwiecsierpień 2020) dostępna będzie dla artystów z Belgii, Finlandii i Polski. Z każdego z wymienionych krajów wyłoniona zostanie jedna osoba, która będzie przez trzy miesiące mieszkać i pracować w Ramallah.

Druga transza pobytów tylko dla artystów palestyńskich to trzymiesięczne wizyty rezydencyjne w Warszawie (czerwiecsierpień 2020), Antwerpii (lipiecwrzesień 2020) i Helsinkach (wrzesieńlistopad 2020). Każdy z wymienionych krajów podejmie jedną osobę z Palestyny.

Program wymiany skonstruowany jest tak, by zachęcać artystów do nawiązywania dialogu z innymi artystami oraz z odbiorcami. Co dwa lata projekt ma zwieńczać seria dyskusji i spotkań, których gospodarzem będzie jeden z partnerów programu. Najbliższa ich edycja odbędzie się jesienią 2021.

 

 • Kto może aplikować?
  • Zaproszenie kierujemy do praktyków zajmujących się sztukami wizualnymi w najszerszym rozumieniu. Rezydencje są okazją do zaangażowania się w lokalny kontekst i tworzenia nowych treści.
  •  
 • Profesjonalna komisja wyłoni zwycięzców konkursu w oparciu o walory artystyczne prac zgłoszonych osób. W skład komisji oceniającej wejdą: Sally Abu Bakr, dyrektor Departamentu Kultury i Spraw Społecznych Gminy Ramallah; Yazid Anani, dyrektor ds. programów publicznych Qattan Foundation w Ramallah; Khaldun Bshara, dyrektor Riwaq Centre w Ramallah; Juha Huuskonen, dyrektor międzynarodowego helsińskiego programu HIAP; Ika Sienkiewicz-Nowacka, szefowa działu rezydencji artystycznych w Ujazdowskim; Bogna Świątkowska, szefowa Fundacji Bęc Zmiana oraz Alan Quireyns, reprezentujący Antwerp Artists In Residence. Komisja ogłosi swoją ocenę nadesłanych zgłoszeń do 14 lutego 2020.

 

 • Świadczenia w ramach rezydencji obejmują:
  • - comiesięczną wypłatę diet;
  • - zwrot kosztów biletu powrotnego do miejsca pobytu rezydencyjnego;
  • - pokrycie kosztu materiałów;
  • - organizację publicznego wydarzenia podczas pobytu rezydencyjnego;
  • - organizację indywidualnego programu wizyt studyjnych;
  • - udział w sesji spotkań i podsumowań (wydarzenie organizowane w cyklu dwuletnim).
 • Opłaty wizowe oraz powiązane z procedurą wizową koszty ubezpieczenia ponoszą uczestnicy programu.

 

 • Termin składania zgłoszeń
  • do 31/01/2020
 •  
 • Jak dokonać zgłoszenia?
  • Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń w formie elektronicznej ze wskazaniem w tytule e-maila nazwy miasta, o pobyt w którym się Państwo ubiegają. Zgłoszenia w formie jednego dokumentu prosimy przesyłać na adres: mamaratresidency@gmail.com  preferowany format zgłoszeń to pdf (w języku angielskim).  
  •  
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  • - prezentację doświadczenia zawodowego w formie portfolio obejmującego opis maksymalnie pięciu projektów;
  • - list motywacyjny;
  • - opis koncepcyjny (do 250 słów) projektu, nad którym chcą Państwo pracować podczas rezydencji;
  • - CV.
 • Portfolio prosimy opisać w następujący sposób: wybrane miasto (Warszawa, Antwerpia, Ramallah lub Helsinki)_nazwisko_imię_application.pdf

 

 

 • Pobytom rezydencyjnym w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski towarzyszyć będzie wystawa Codzienne formy oporu. Celem projektu jest przyjrzenie się roli sztuki oraz zaangażowanych praktyk artystycznych w społeczeństwie, przede wszystkim w kontekście Palestyny, ale też w innych miejscach na świecie. Jak stawiamy na co dzień czoła wyzwaniom naszych czasów? Jakie codzienne gesty umożliwiają nam stawianie oporu i na ile jest w nich obecna sztuka? Więcej na temat projektu na stronie.
 • Termin rezydencji artystów z Polski, Belgii i Finlandii w Ramallah
  • czerwiecsierpień 2020
  •  
 • Termin rezydencji artystów z Palestyny
  • w Warszawie
   • czerwiecsierpień 2020
  • Antwerpii
   • lipiecwrzesień 2020
  • Helsinkach
   • wrzesieńlistopad 2020
   •  
 • Termin nadsyłania zgłoszeń
  • do 31 stycznia 2020
Otwarte nabory na rezydencje