open call

Codzienne formy oporu

Otwarty nabór na rezydencje dla artystów z Palestyny, Belgii, Finlandii i Polski w 2020

 • Termin trzymiesięcznej rezydencji w Ramallah:
  • 1 czerwca  30 sierpnia 2020
 • Termin nadsyłania zgłoszeń:
  • 31 stycznia 2020
 • Wynik naboru zostanie ogłoszony do:
  • 14 lutego 2020

 

 • Korzyści w ramach pobytu rezydencyjnego obejmują:
 • → miesięczne diety w wysokości 500 euro,
 • → indywidualną przestrzeń mieszkalną,
 • → pokrycie kosztów produkcji do 500 euro,
 • → zwrot kosztów zakupu jednego biletu powrotnego do miejsca pobytu rezydencyjnego,
 • → organizację wydarzenia publicznego podczas pobytu,
 • → organizację zindywidualizowanego programu wizyt studyjnych na terenie Ramallah oraz poza miastem.
 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyrobienia wizy ani związanych z nim kosztów ubezpieczeń.

 

 • Jak aplikować?
 • Elektroniczną aplikację w języku angielskim należy przesłać w jednym dokumencie na adres email: mamaratresidency@gmail.com (zalecany format: pdf).
 •  
 • Aplikacja powinna zawierać
 • 1. informację na temat doświadczenia zawodowego w postaci portfolio, zawierającego opisy maksymalnie pięciu projektów,
 • 2. list motywacyjny,
 • 3. zarys konceptu (do 250 słów) opisujący proponowaną pracę do zrealizowania podczas rezydencji i jej związek z tematem,
 • 4. CV kandydata.
 • Portfolio należy opisać według schematu: Ramallah_imię_nazwisko_application.pdf
 •  
 • Więcej informacji na temat rezydencji na stronie
 • Termin rezydencji artystów z Polski, Belgii i Finlandii w Ramallah
  • czerwiecsierpień 2020
  •  
 • Termin rezydencji artystów z Palestyny
  • w Warszawie
   • czerwiecsierpień 2020
  • Antwerpii
   • lipiecwrzesień 2020
  • Helsinkach
   • wrzesieńlistopad 2020
   •  
 • Termin nadsyłania zgłoszeń
  • do 31 stycznia 2020
Otwarte nabory na rezydencje a