open call

Codzienne formy oporu

Otwarty nabór na rezydencje dla artystów z Palestyny, Belgii, Finlandii i Polski w 2020

 • Termin trzymiesięcznej rezydencji w Warszawie:
  • 1 czerwca  30 sierpnia 2020
 • Termin nadsyłania zgłoszeń:
  • 31 stycznia 2020
 • Wynik naboru zostanie ogłoszony do:
  • 14 lutego 2020
  •  
 • Korzyści w ramach pobytu rezydencyjnego obejmują:
 • → miesięczne diety w wysokości 800 euro,
 • → indywidualną przestrzeń mieszkalną,
 • → pokrycie kosztów produkcji do wysokości 800 euro;
 • → zwrot kosztów zakupu jednego biletu powrotnego do miejsca pobytu rezydencyjnego,
 • → organizację wydarzeń publicznych podczas pobytu,
 • → organizację zindywidualizowanego programu prezentacji, wizyt studyjnych w Warszawie.
 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów wyrobienia wizy ani związanych z nim kosztów ubezpieczeń.
 •  
 • Jak aplikować?
 • Elektroniczną aplikację w języku angielskim należy przesłać w jednym dokumencie na adres email: mamaratresidency@gmail.com (preferowany format: pdf).
 •  
 • Aplikacja powinna zawierać:
 • 1. informację na temat doświadczenia zawodowego w postaci portfolio, zawierającego opisy maksymalnie pięciu projektów,
 • 2. list motywacyjny,
 • 3. zarys konceptu (do 250 słów) opisujący proponowaną pracę i jej związek z tematem,
 • 4. CV kandydata,
 • Portfolio należy opisać według schematu: Warsaw_imię_nazwisko_application.pdf
 •  
 • Pobytom rezydencyjnym w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski towarzyszyć będzie wystawa Codzienne formy oporu. Celem projektu jest przyjrzenie się roli sztuki oraz zaangażowanych praktyk artystycznych w społeczeństwie, przede wszystkim w kontekście Palestyny, ale też w innych miejscach na świecie. Jak stawiamy na co dzień czoła wyzwaniom naszych czasów? Jakie codzienne gesty umożliwiają nam stawianie oporu i na ile jest w nich obecna sztuka? Więcej na temat projektu na stronie.
 • Termin rezydencji artystów z Polski, Belgii i Finlandii w Ramallah
  • czerwiecsierpień 2020
  •  
 • Termin rezydencji artystów z Palestyny
  • w Warszawie
   • czerwiecsierpień 2020
  • Antwerpii
   • lipiecwrzesień 2020
  • Helsinkach
   • wrzesieńlistopad 2020
   •  
 • Termin nadsyłania zgłoszeń
  • do 31 stycznia 2020
Otwarte nabory na rezydencje a