Prace zakupione do Kolekcji w 2023 roku

Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski powstaje od 1985 roku. Zainicjowana została w ścisłym powiązaniu z pierwszym statutem i programem instytucji i odzwierciedla jej misję. Jej dynamiczny rozwój w ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej dekadzie XXI wieku oraz jej unikatowy charakter wynikają z kierunku, jaki nadał instytucji jej ówczesny dyrektor Wojciech Krukowski, który od 1997 roku był faktycznym kuratorem zbiorów artystycznych.

Obecnie Kolekcja liczy blisko 3000 prac, powstałych w dużej mierze po roku 1960. Zawiera obiekty reprezentujące zarówno tradycyjne jak i współczesne media: malarstwo, rysunek, grafikę, kolaż, rzeźbę, instalację, fotografię, wideo, dzieła dźwiękowe, interaktywne i multimedialne.

W 2023 roku do kolekcji zakupione zostały prace Noor Abed, Marii Pinińskiej-Bereś, Firoozeh Bazrafkan i Tasleem Mulhall.

Prace, o które wzbogaciła się Kolekcja Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2023 roku, pochodzą z zakupów zrealizowanych przy udziale środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego w ramach Rozwoju Kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.