27/08/2021-16/01/2022
wystawa

Sztuka polityczna

Wystawa Sztuka polityczna jest próbą zmierzenia się z problemem nowego układu podziałów w życiu politycznym Zachodu, który w ostatnich latach wysunął się na pierwszy plan debaty publicznej.

Na uniwersytetach, w korporacjach, mediach, instytucjach kultury i życiu kulturalnym toczy się walka o hegemonię w sferze publicznej. Terminy takie jak deplatforming, cancel cultureculture of silence określają prądy, metody i pasje, które w ostatecznym rozrachunku wydają się działać wbrew podstawowym ideom demokracji i wartościom cywilizacji zachodniej.

W tej sytuacji należy przypomnieć o potrzebie wolnej i tętniącej życiem sfery publicznej. Sztuka i artyści opowiadający się za nieskrępowaną ekspresją i antymainstreamowymi ideami stają się ważnymi aktywami społecznymi, ale też celem różnych ataków. Sztuka może w tej sytuacji stać się prawdziwym głosem sprzeciwu.

Artyści często płacą wysoką cenę (są osobiście atakowani, a nawet represjonowani) za testowanie granic tolerancji i konfrontację z politycznymi dogmatami. Wielu z nich pozbawianych jest możliwości funkcjonowania i uznania w świecie sztuki.

Wystawa Sztuka polityczna ma na celu prezentację tej szczególnej grupy artystów z różnych krajów i kontynentów. Ich prace opowiadają o walce o wolność, przypominają o wydarzeniach historycznych i ożywiają informacje wymazane lub wymazywane z publicznych rejestrów. Rzucają światło na mechanizmy władzy zwykle ukryte przed wzrokiem publicznym i uczą, jak konfrontować takie struktury z prawdą, humorem i sarkazmem.

Wystawa sfinansowana ze środków
Wsparcie
Partnerzy
Partnerzy medialni
  • Na zdjęciu w tle rzeźba Kristiana von Hornsletha Głowa z 2019 roku, prezentowana na wystawie.
  •  
  • Treści prezentowane na wystawie rekomendowane są dla osób pełnoletnich. Prosimy o osobiste rozważenie, czy treść jest odpowiednia dla młodzieży od 16. roku życia.

 

wtorek 11:00—19:00
środa 11:00—19:00
piątek 11:00—19:00
czwartek 11:00—20:00
sobota 11:00—19:00
niedziela 11:00—19:00