01/0712/09/2021
instalacja w przestrzeni publicznej

Ludwika Ogorzelec

Siegając po niemożliwe z cyklu Krystalizacja przestrzeni