projekt

Perwersyjna dekolonizacja

Samokrytyczny projekt badawczy Akademii Sztuki Świata w Kolonii

  • Perwersyjna dekolonizacja, to międzynarodowy projekt badawczy i dyskusyjny na temat bieżącego kryzysu w postkolonialnych badaniach i polityce tożsamościowej.  Bierze w nim udział międzynarodowa grupa robocza złożona z badaczy, ale też z artystów, pisarzy, kuratorów i teoretyków z różnych regionów (Azja Wschodnia, Bliski Wschód, Europa Wschodnia, Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone). Razem przyglądają się pojęciu perwersyjnej dekolonizacji rozumianej jako nieudany proces emancypacyjny. 
    • W odradzającej się na skalę światową prawicowej retoryce obserwujemy  zdumiewający powrót elementów dyskursu dekolonizacji.  Jest to więc odpowiedni moment, by przyjrzeć się tłu perwersyjnej dekolonizacji, temu, jak w tożsamości postkolonialnej odtwarzana jest kolonialna przemoc, jak polityka tożsamościowa odmawia podmiotom postkolonialnym politycznego wymiaru, jak milcząca większość zwraca się przeciw kosmopolitycznym elitom, oraz jak alternatywne,  kolonialne projekty propagują nie-zachodnie wersje postępu, nie mniej bezwzględnego jak europejski prototyp. Czy alternatywne pojęcia, takie jak bezpaństwowość, podległy kosmopolityzm, globalna socjalistyczna nowoczesność lub brudny uniwersalizm mogą umożliwić wyjście z zastałego, postkolonialnego obszaru?
  • Projekt rozpoczął się wstępnym spotkaniem badawczym i panelem dyskusyjnym,  jesienią 2017 r. w Kolonii i trwa nadal jako seria sympozjów badawczych i wydarzeń publicznych organizowanych w 2018 r., w instytucjach partnerskich, a zakończy się sympozjum, które odbędzie się jesienią 2018 r. również w Kolonii. W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbyło się seminarium, w lutym 2018, zatytułowane Islamofobia jako technologia władzy.
  •  
  • Partnerzy instytucjonalni: Izraelskie Centrum Sztuki Cyfrowej, Holon (Izrael), Para Site, Hong Kong (Chiny), Reva and David Logan Center for the Arts, Chicago (USA), Tensta Konsthall, Spånga (Szwecja), Württembergischer Kunstverein, Stuttgart (Niemcy), Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (Polska)

 

Organizator
Projekt finansowany ze środków