cykl spotkań i debat

{Transformacje}

Hasło transformacja jest szeroko obecne w debatach publicznych, często jest ono słowem kluczem do wykazania przemian, jakie zaszły w Polsce w ostatnich 25 latach. Naszym celem będzie analiza procesów, jakie składają się na formułę transformacji. Celowo zastosowaliśmy liczbę mnogą, by wykazać wielość pól i obszarów, na jakich rozgrywały się procesy zmian. Ważne wydaje się również podjęcie debaty na temat polityki pamięci, ekologii w polskiej kulturze, sztuki i jej miejsca w transformacjach polskiego społeczeństwa. Ponadto podjąć chcielibyśmy komparatystyczną dyskusję na temat miejsca religii w społeczeństwie w kontekście transformacji. Spotkania - debaty będą platformą, gdzie chcielibyśmy dać możliwość spotkania często przeciwstawnych podejść do podejmowanych tematów. Chcemy, by {Transformacje} były miejscem merytorycznej polemiki, pokazując że ten skomplikowany proces nie był homogeniczny.

 

Kuratorzy programu dyskursywnego {Transformacje}

Konrad Schiller
dr hab. Jan Sowa