0406/10/2019
zgromadzenie

Codzienne formy oporu

 • 04/10 (piątek)
 • 17:0018:15
  • Permanentna tymczasowość. Poszukiwanie gospodarza
  • [Permanent Temporariness & Looking for a Host]
   • Sandi Hilal, DAAR
   • Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia
    • Permanentna tymczasowość to okoliczność wymuszająca na człowieku nieustanne funkcjonowanie w charakterze gościa. Problem ten dotyka obecnie nie tylko uchodźców liczba osób żyjących z dala od swego miejsca urodzenia wciąż rośnie. Poczucie alienacji i braku przynależności, prekariat na rynku pracy oraz brak dostępu do świadczeń publicznych dają się we znaki współczesnym społeczeństwom w wielu segmentach. Suma wymienionych czynników skutkuje formą bytowania, w której wszystko jest przejściowe, i w której działalność polityczna czy zaangażowanie społeczne zostają zepchnięte na dalszy plan.

 •  
 • 18:1519:15

  • Kamienie w konflikcie
  • [On Stones in Conflict]
   • Wim Catrysse, Karolina Grzywnowicz, Sandi Hilal
   • Dyskusja moderowana przez Annę Ptak
   • Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia
    • Punktem wyjścia rozmowy są współczesne próby opisu rzeczywistości konfliktu o charakterze militarnym, ekonomicznym czy politycznym przez pryzmat materialności terytorium, którego dotyczy konflikt. Czy perspektywa aktywizmu, sztuki i polityki jest zbieżna w jego rozumieniu? Czy ślad geologiczny, architektura, gleba mogą zastąpić pojęcia strony, przemocy czy ocalenia?

 •  
 • 21:3000:00

  • Lud bez poezji to lud pokonany

  • [A People with No Poetry is a Defeated People]
   • DJ set Timo Tuhkanen
   • Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium, Sala im. W. Krukowskiego
    • Timo Tuhkanen przygotował performans muzyczny z myślą o relaksie i tańcu z jednej strony, a z drugiej ukazujący różnorodność palestyńskich praktyk muzycznych i dźwiękowych. Artysta wykorzystał własne nagrania, dokonane w terenie podczas rezydencji w Ramallah latem 2019, utwory ze znalezionego w Betlejem odtwarzacza MP3 oraz materiały pochodzące z różnych innych źródeł w Palestynie. Usłyszymy tu wszystko od techno po współczesną muzykę klasyczną improwizację, rap, trap, kojące kompozycje fortepianowe, komunistyczne orkiestry marszowe, protest-songi czy minimal nagrany z wykorzystaniem syntezatorów analogowych i aparatów perkusyjnych. Podczas wydarzenia dostępna będzie kompletna lista utworów wykorzystanych w performansie.

    •  

 • 05/10 (sobota)
 • 14:0015:30
  • Chłopski opór, wspólna ziemia i osadnictwo dawniej i dziś
  • [Peasant Resistance, Communal Land, and Settlement then and now]
   • Salim Tamari, Instytut Studiów Palestyńskich
   • Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium, Sala Kolebkowa
    • Powrócimy tu do newralgicznego okresu prywatyzacji ziemi oraz penetracji Palestyny przez europejski kapitał i osadników z Europy. Dochodziło wtedy do osadzania w więzieniach mieszkańców wsi, którzy sprzeciwiali się postępującym procesom przekształceniowym na palestyńskiej prowincji, prowadzącym do zastąpienia wspólnot ziemskich rozległymi sprywatyzowanymi majątkami. Przypadek Abu-Szuszy dał początek serii konfrontacji pomiędzy ludnością wiejską a osadnikami. Jej zwieńczeniem był chłopski zryw, który miał miejsce w latach 1936-1939, jednak spór między palestyńskimi rolnikami i osadnikami trwa w różnych formach do dziś.

 •  
 • 16:0017:30
  • Formy oporu we wspólnocie i sztuce
  • [Forms of Resistance in Collectivity and Arts]
   • Jaśmina Wójcik, Jumana Emil Abboud, Mohammad Saleh
   • Dyskusja moderowana przez Dominikę Blachnicką-Ciacek
   • Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium, Sala Kolebkowa
    • Każdy, kto dotrze do posterunku kontrolnego Kalandia między Jerozolimą a Ramallah, zauważy duże graffiti umieszczone na izraelskim murze separacyjnym hasło: Żyć znaczy stawiać opór. Takie właśnie pojmowanie oporu, jako codziennej formy przetrwania pomimo brutalności izraelskiej kolonizacji, jest fundamentem palestyńskich starań o godne życie pod okupacją. Palestyńczycy często stosują pojęcie sumud dla określenia różnorodnych praktyk odzwierciedlających wytrwałość i niepoddawanie się. Lila Abu-Lughod, amerykańska badaczka o palestyńskich korzeniach, głośno apelowała o to, by nie idealizować górnolotnych, zmaskulinizowanych przeważnie koncepcji oporu, ale skupić się na oddolnych, wplecionych w rytm życia codziennego przejawach sprzeciwu. Wraz z panelistami przyjrzymy się temu, w jaki sposób indywidualni artyści i inicjatywy zbiorowe dają oddźwięk i przetwarzają twórczo różnorakie formy oporu w Palestynie.

 •  
 • 18:0019:30
  • Strategie funkcjonowania instytucji kultury w sytuacji niedoboru: jaki jest potencjał instytucji kultury w dzisiejszych czasach?
  • [Strategies for the Operation of Cultural Institutions in a Situation of Deficiency: What is the Potential of Culture Institutions Nowadays?]
   • Jarosław Lubiak, Ujazdowski
   • Juha Huuskonen, HIAP
   • Khaldun Bshara, RIWAQ
   • Salim Tamari, Instytut Studiów Palestyńskich
   • Sally Abu Baker, Miasto Ramallah
   • Dyskusja moderowana przez Bognę Świątkowską, Fundacja Bęc Zmiana
   • Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Laboratorium, Sala Kolebkowa
    • Instytucje funkcjonujące w życiu społecznym odgrywają rolę stabilizującą. W sytuacji niedoboru równowagi i nadmiaru niepewności stają się szczególnie ważne. Rola instytucji kultury zmienia się wraz ze wzrostem napięć w otoczeniu, w którym przychodzi jej funkcjonować. Potencjał sformalizowanych podmiotów, zaopatrzonych w siedziby, pracowników, budżety jest paradoksalnie wcale nie większy w czasach turbulencji niż siła nieformalnych, efemerycznych działań, które często są strategią przyjmowaną przez artystów. Czy instytucje kultury radzą sobie z wyzwaniami, jakie tworzą napięcia społeczne o podłożu politycznym, światopoglądowym, religijnym? Jakie jest ich rzeczywiste, a nie wyobrażone, miejsce w życiu społecznym? Czy swoją dynamiką nadążają za światem, który chcą opisywać, zmieniać, współtworzyć?

    •  

 • 20:0022:00
  • Stacja Fermentacja: Stół
  • [Fermentation Station: the Table]
   • Performans Mirny Bamieh, Palestine Hosting Society
   • Wymagana rejestracja. Pula miejsc została wyczerpana
   • Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia
    • Stacja Fermentacja to przestrzeń kuchenna i spiżarnia, w których Palestine Hosting Society będzie zgłębiać tradycje i praktyki fermentacyjne. Na przestrzeni pobytu rezydenckiego na przełomie roku 2019 i 2020 specjalnie przygotowana kuchnia w Ujazdowskim stanie się laboratorium przepisów fermentacyjnych. Stanowią one świetny punkt wyjścia do refleksji, które mając za początek szklany słój zmierzają ku zagadnieniom takim jak śmierć, ponowne narodziny, strach, relacje międzyludzkie, społeczność oraz ekosystemy, które upływ czasu przekuwają w przemianę. Podczas spotkania członkowie Palestine Hosting Society zgromadzą odbiorców przy stole, by następnie podjąć ich performatywną kolacją będącą wyrazem refleksji po pierwszym etapie drogi badawczej obejmującej poznawanie wielu gatunków.

 •  
 • 06/10 (niedziela)
 • 16:0017:30
  • Miejskość i biotop. Logika podziału przestrzeni w Palestynie i jego wpływ na społeczeństwo
  • [Urbanity and Biotope. Understanding the Logic Behind Division of the Space in Palestine and Its Influence on Society]
   • Khaldun Bshara, RIWAQ
   • Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia
    • Od swego powołania w 1991 roku RIWAQ troszczy się nie tylko o restaurowanie historycznych przestrzeni i budowli w Palestynie, ale także o przywracanie praktyk, którym miejsca te służyły. Wyraźne zarysowanie i odtworzenie dawnych praktyk pozwala restaurującym przekształcać dziedzictwo architektoniczne w zbiór symboli. Jednoznacznie sformatowana forma estetyczna sprawia, że dany symbol może służyć działalności politycznej. Praktyki przestrzenne w kontekście kolonizacji to zatem formy dialogiczne, które nie stanowią dosłownych przedstawień zjawisk, lecz są twórczym wyrazem zaangażowania w politykę.

    •  

 • 17:4519:15
  • Miejskość i biotop z perspektywy artysty
  • [Urbanity and Biotope from the Artists Perspective ]
   • Ahmad Alaqra, Joanna Rajkowska, Wisam Sharabati
   • Dyskusja moderowana przez Simone de Iacobis, Centrala
   • Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Pracownia
    • Choć dzielimy miasta z innymi istotami, zapominamy często, że nie jesteśmy ich jedynymi mieszkańcami. Współdzielimy przestrzeń z roślinami, owadami, ssakami i rybami w ramach transformowalnego środowiska, podlegającego zmianom pod wpływem sił przyrody i zmian klimatu. Myślenie  o relacjach i interakcjach w kategoriach biotopu jest pełniejsze i bardziej złożone niż tradycyjna optyka urbanistyczna. Wychodząc od koncepcji przywracania dzikości, pomówimy o strukturalnych napięciach między ekologią a kształtowaniem miejskiego krajobrazu oraz wzajemnej relacji kapitalizmu i sztuki współczesnej.

Zgromadzenie w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, oprócz performansu Stacja Fermentacja: Stół Mirny Bamieh, na który obowiązywała rejestracja i na który pula miejsc została wyczerpana.

0406/10/2019
Wydarzenie powiązane z:
Codzienne formy oporu
Rezydencje finansują Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Miasto Ramallah.
Partnerzy