projekt

Codzienne formy oporu

Sandi Hilal Permanentna tymczasowość. Poszukiwanie gospodarza. Wykład w ramach zgromadzenia Codzienne formy oporu. Film: Jakub Polakowski.

Kamienie w konflikcie. Dyskusja z udziałem Wima Catrysse, Karoliny Grzywnowicz, Sandi Hilal moderowana przez Annę Ptak w ramach zgromadzenia Codzienne formy oporu. Film: Jakub Polakowski.

Salim Tamari Chłopski opór, wspólna ziemia i osadnictwo  dawniej i dziś. Wykład w ramach zgromadzenia Codzienne formy oporu. Film: Jakub Polakowski.

Formy oporu we wspólnocie i sztuce. Dyskusja z udziałem Jaśminy Wójcik, Jumany Emil Abboud, Mohammada Saleha moderowana przez Dominikę Blachnicką-Ciacek w ramach zgromadzenia Codzienne formy oporu. Film: Jakub Polakowski.

Strategie funkcjonowania instytucji kultury w sytuacji niedoboru: jaki jest potencjał instytucji kultury w dzisiejszych czasach? Dyskusja moderowana przez Bognę Świątkowską (Fundacja Bęc Zmiana). Uczestnicy: Jarosław Lubiak (Ujazdowski), Juha Huuskonen (HIAP), Khaldun Bshara (RIWAQ), Salim Tamari (Instytut Studiów Palestyńskich), Sally Abu Bakr (Miasto Ramallah)

Khaldun Bshara (RIWAQ) Miejskość i biotop. Logika podziału przestrzeni w Palestynie i jego wpływ na społeczeństwo. Wykład w ramach zgromadzenia Codzienne formy oporu. Film: Jakub Polakowski.

Miejskość i biotop z perspektywy artysty. Dyskusja moderowana przez Simone de Iacobis (Centrala) w ramach zgromadzenia Codzienne formy oporu. Uczestnicy: Ahmad Alaqra, Joanna Rajkowska, Wisam Sharabati. Film: Jakub Polakowski.

Karolina Grzywnowicz na rezydencji w Ujazdowskim. Film: Marta Wódz

Mohammad Saleh na rezydencji w Ujazdowskim. Film: Marta Wódz

Mirna Bamieh na rezydencji w Ujazdowskim. Film: Marta Wódz

Noor Abed na rezydencji w Ujazdowskim. Film: Marta Wódz

  • Zdjęcie w tle
    • Francis Alÿs, The Green Line, 2004, we współpracy z Julien Devaux, dokumentacja wideo akcji. Zdjęcie: Rachel Leah Jones
Projekty rezydencyjne
Rezydencje finansują Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Miasto Stołeczne Warszawa, Miasto Ramallah
Partnerzy