18/10/2021-04/07/2022
klub filmowy

{OD–JAZD}

 • Klub filmowy {OD–JAZD} w unikalny sposób łączy dwa obszary: edukację filmową, czyli zaznajamianie młodego widza z najważniejszymi pojęciami, tytułami, tendencjami czy postaciami ze świata kina oraz aktywizację widowni do współtworzenia merytorycznej zawartości klubowych spotkań i dyskusji nawiązujących do tradycji DKF-ów.
 • Klub filmowy {OD–JAZD} to
  • – kinofilskie poszukiwania skarbów i wyjątkowa szansa spotkania oraz dyskusji z wybitnymi znawcami kina, którzy przedstawią autorskie interpretacje swych ukochanych filmów.
  • – cykl 20 spotkań, na które składają się prelekcje ekspertów, projekcje dzieł filmowych oraz dyskusja z uczestnikami. Nadrzędnym celem działalności Klubu jest rozbudzanie krytycznego myślenia o kinie, zainteresowanie jego historią oraz zachęcanie widzów do samodzielnego analizowania dzieł filmowych i własnych interpretacji.
 •  

 • Repertuar klubu filmowego podzielony został na trzy grupy tematyczne:
 •  
  • Pragnienie wolności
   • Bohaterami tego cyklu są buntownicy - niegodzący się ze zniewoleniem bojownicy o wolność okupioną niejednokrotnie ceną najwyższą. Różne są rodzaje zniewolenia, różne metody, jakimi niepokorni bohaterowie próbują wytyczać swoje własne ścieżkę oraz różne sposoby portretowane buntu w kinie.
   •  
  • Siła charakteru
   • Cykl filmów o ludziach, którzy ujawnili swą wewnętrzną siłę w momencie próby. Dyskusja o tym, czym jest siła charakteru, jak istotna może się okazać w walce o to, co najważniejsze oraz w jaki sposób owa walka portretowana jest przez kino. Wspólne analizowanie filmowych obrazów opozycji pomiędzy siłą a słabością oraz zagrożeń, jakie  siła charakteru niesie, gdy może stać się źródłem pychy i  upadku.
   •  
  • Zwierciadło relacji
   • Filmy o skomplikowaniu międzyludzkich relacji. Zastanowimy się nad sposobami definiowania przez kino ról, które odgrywamy w relacjach z bliskimi – w rodzinie, wśród przyjaciół, w miejscu pracy czy nauki. Porozmawiamy o tym, jak uczucie i relacja z drugim człowiekiem może wpływać na naszą tożsamość czy skłaniać przedefiniowania systemów wartości.
   •  
 • Oferta Klubu Filmowego skierowana jest do:
  • – młodzieży w wieku licealnym;
  • – studentów kierunków filmowych, kulturoznawczych oraz innych kierunków humanistycznych;
  • – młodych ludzi zainteresowanych kinem i jego historią, chcących rozwijać się w tym kierunku, pragnących poszerzyć  wiedzę w obszarze filmu i kultury audiowizualnej;
  • – osób myślących o karierze krytyka filmowego, filmoznawcy, reżysera, aktora, filmowca, kiniarza – każdego kto chce  związać swą ścieżkę zawodową z filmem;
  • – każdego, kto kocha kino – klub filmowy jest narzędziem edukacyjnym o inkluzywnym charakterze, wiedza wstępna nie jest wymagana.
 •  
 • Poprzez uczestnictwo w spotkaniach klubu filmowego oraz działaniach towarzyszących, odbiorcy pozyskają:
  • – umiejętność odbioru dzieła filmowego, analizy i interpretacji filmów za pomocą przyjętych kluczy interpretacyjnych;
  • – umiejętność dokonania samodzielnej oceny obejrzanego tekstu kultury, wyrażenia swej opinii oraz jej odpowiedniego uargumentowania, kreatywność i proponowanie nowych, nawet pozornie  „odjechanych”  interpretacji;
  • – umiejętność umiejscowienia dzieł w szerszym kontekście historyczno-kulturowym;
  • – rozpoznanie najważniejszych pojęć i kontekstów związanych z kinematografią
  • – przybliżenie sylwetek wybitnych artystów współczesnego i dawnego kina.
  • – rozbudzenie miłości do kina jako Sztuki, jako sposobu opisywania świata oraz budowania wartościowych relacji międzyludzkich.
Współorganizator
Przegląd filmowy sfinansowany ze środków
Partnerzy
Partnerzy medialni
18/10/2021-04/07/2022
{OD–JAZD}