18/10/202104/07/2022
klub filmowy

{ODJAZD}

Kuratorka

Klara Pawlicka

Koordynator

Jakub Górecki

Komunikacja

Natalia Karas

18/10/202104/07/2022
Repertuar
{OD–JAZD}
Współorganizator
Przegląd filmowy sfinansowany ze środków
Partnerzy
Partnerzy medialni