18/10/202104/07/2022
klub filmowy

{ODJAZD}

 • Naszymi ekspertami są wybitni specjaliści, pracownicy naukowi m. in. Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego, którzy mają bogate doświadczenie edukacyjne, zdobyte w ramach dydaktyki uniwersyteckiej oraz w podobnych wydarzeniach okołofilmowych, organizowanych w kinach studyjnych i innych instytucjach związanych z kulturą filmową w Krakowie i Warszawie.
  • Różnorodne doświadczenia, specjalizacje, podejmowane badania, a nawet zróżnicowany wiek ekspertów są gwarancją unikalnej, wielowymiarowej perspektywy spojrzenia na kino i jego historię.
 •  
 • dr Mariola Jankun-Dopartowa
 • prof. Joanna Wojnicka
 • dr Mateusz Werner
 • prof. Olga Katafiasz
 • prof. Piotr Kletowski
 • dr Ewa Szponar
 • mgr Dominika Laszczyk-Hołyńska
 • mgr Lesław Czapliński
 • dr Elżbieta Wiącek
 • dr Mikołaj Mirowski
18/10/202104/07/2022
Repertuar
{OD–JAZD}
Współorganizator
Przegląd filmowy sfinansowany ze środków
Partnerzy
Partnerzy medialni